Een fiets van de zaak. Alles wat je moet weten over zakelijk rijden op de fiets.

Een fiets van de zaak. Alles wat je moet weten over zakelijk rijden op de fiets.

Gezonde medewerkers zijn niet alleen minder vaak ziek. Ze zijn ook gelukkiger. En vooral productiever. Werkgevers zijn er daarom altijd bij gebaat dat hun personeel fit en vitaal is. Een fiets van de zaak kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Maar als werkgever mag je niet zomaar een fiets aan je personeel schenken. De Belastingdienst ziet dit dan als loon. En daarover moet belasting betaald worden. 

Ben je werknemer? Denk je erover om voortaan op de fiets naar het werk te gaan? En wil jij dat jouw werkgever dit mogelijk maakt? In deze blog bespreken wij de verschillende mogelijkheden van de zakelijke fiets. We hebben ons best gedaan deze tamelijk wollige materie zo helder mogelijk op te schrijven.

 

Een zakelijke fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen

Er zijn verschillende manieren om ‘de Fiets van de Zaak’ vorm te geven. Zo kan je werkgever een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Elke vorm heeft voor- en nadelen. Welke vorm het beste past bij jouw organisatie, is van meerdere factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het bedrijf, de omzet, en het beschikbare budget. Maar uiteraard ook de visie en het beleid. 

Het is belangrijk de regels van de Belastingdienst strikt te volgen en op de juiste manier toe te passen. Hoe jouw werkgever de zakelijke fiets verwerkt in de administratie, is van invloed op de belasting die hij als werkgever en jij als werknemer uiteindelijk al dan niet afdraagt.

 

Fiets vergoeden

Als jij zelf een fiets koopt, kan jouw werkgever het aankoopbedrag, of een deel daarvan, vergoeden. De Belastingdienst ziet dit echter wel als loon. En daarom betaal je er loonbelasting en premie volksverzekeringen over. 

 

Fiets verstrekken

Jouw werkgever kan ook een fiets voor jou aanschaffen en deze aan jou verstrekken. Vanaf dat moment ben jij de eigenaar van de fiets. De factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de fiets, ziet de Belastingdienst als loon. En daarom betaal je er loonbelasting en premie volksverzekeringen over. 

 

Fiets ter beschikking stellen

Jouw werkgever kan ook een fiets aan jou ter beschikking stellen. De fiets blijft dan eigendom van jouw werkgever. Gebruik je de fiets alleen zakelijk? Voor woon-werkverkeer en zakelijke ritjes? Dan ziet de Belastingdienst de fiets niet als loon. En daarom betaal je er ook geen loonbelasting en premie volksverzekeringen over. 

Gebruik je de fiets niet alleen zakelijk, maar ook privé? Dan betaal je loonbelasting over de privékilometers die je jaarlijks rijdt. Dit betekent dat je moet bijhouden hoeveel kilometer je privé rijdt. Dit vermenigvuldig je vervolgens met de kilometerprijs. Deze bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering. Vrij ingewikkeld allemaal. En daarom komt de Belastingdienst vanaf januari 2020 met een nieuwe regeling. 

 

Fiets van de zaak in 2020

Vanaf 1 januari 2020 maakt de Belastingdienst geen onderscheid meer tussen de auto van de zaak, en de fiets van de zaak. Voor een vast bedrag van een paar euro per maand mag je voortaan ook onbeperkt privé rijden op je zakelijke fiets. De bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets is vastgesteld op 7 procent van de cataloguswaarde (inclusief accessoires). Hiermee komt er een einde aan de complexe boekhouding die nu nog bij de zakelijke fiets hoort. 

 

Fietsen naar het werk is goed voor de gezondheid, het milieu en de economie

Met de nieuwe regeling voor de ‘Fiets van de Zaak’ hoopt het kabinet het fietsgebruik van werkend Nederland te stimuleren. En een deel van het fileprobleem op te lossen. Milieu en Wonen minister Stientje Van Veldhoven, ziet grote voordelen voor de gezondheid, het milieu én de economie. Wij zien deze voordelen natuurlijk al veel langer. En daarom kunnen wij dit initiatief alleen maar toejuichen. 

 

Zakelijk een fiets leasen

Een fiets ter beschikking stellen, door deze ineens aan te schaffen, kan redelijk op het budget drukken. Zeker als meerdere medewerkers gebruik maken van de regeling. Om de out-of-pocket kosten laag te houden, en de maandelijkse cashflow hoog, kan een werkgever ervoor kiezen de fiets zakelijk te leasen. Voor een vast maandelijks leasebedrag neemt de leasemaatschappij dan alle zorg uit handen. Denk hierbij aan de aanschaf, het onderhoud en verzekeringen. 

 

Een fiets van de zaak én een leaseauto. Mag dat?

Voor veel mensen is het inruilen van de leaseauto voor een leasefiets een te grote stap. Bovendien leent niet elke rit zich voor een fietstocht. Sommige bestemmingen zijn nu eenmaal beter te bereiken met de auto. Daarom mag je in de nieuwe regeling voor de fiets van de zaak, die ingaat in 2020, je fiets van de zaak gebruiken in combinatie met je leaseauto. Dan kun je de fiets pakken wanneer het kan. En de auto wanneer het moet. 

 

Een zakelijke leasefiets én reiskostenvergoeding. Kan dat?

Ontvang je nu reiskostenvergoeding voor het gebruik van je eigen auto? Of heb je een zakelijk abonnement voor het openbaar vervoer? In de nieuwe wetgeving voor de zakelijke leasefiets behoud je het recht op reiskostenvergoeding voor de privéauto en het openbaar vervoer, voor de dagen dat je de zakelijke leasefiets niet gebruikt. Jouw werkgever kan je hiermee een zeer uitgebreid mobiliteitsplan aanbieden. Hierin is het mogelijk een een de fiets én de privé en/of zakelijke auto te combineren met het openbaar vervoer. En daarmee kun je altijd de meest duurzame oplossing kiezen. 

 

Wat kost een zakelijke leasefiets? 

De kosten voor een zakelijke leasefiets bestaan uit twee componenten, die maandelijks worden betaald. Enerzijds de leasekosten. Dit is een door de leasemaatschappij bepaald percentage van de cataloguswaarde, vermeerderd met de onderhouds- en verzekeringskosten. 

De rest van de kosten worden bepaald door de bijtelling. Een zakelijke fiets die je ook privé gebruikt, ziet de Belastingdienst als loon. En daarover betaal je belasting. 

Voor de bepaling van de bijtelling tel je daarom een vast percentage van de cataloguswaarde op bij je inkomen. Over dat bedrag betaal je dan maandelijks inkomstenbelasting. Voor de zakelijke fiets is de bijtelling vastgesteld op 7 procent. 

Bekijk onderstaand rekenvoorbeeld om een helder beeld te krijgen van de bijtelling die jij zou gaan betalen. 

 

Rekenvoorbeeld bijtelling zakelijke leasefiets 

Rekenvoorbeeld bijtelling zakelijke leasefiets 38,1%

Rekenvoorbeeld bijtelling zakelijke leasefiets 51,75%

 

Wie betaalt de kosten voor de zakelijke leasefiets? 

Als je kijkt naar het kostenplaatje van de zakelijke leasefiets, dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Alle opties vallen buiten de werkkostenregeling (WKR, hierover later meer) en zijn dus niet van invloed op de vrije ruimte van de werkgever.

 

Een zakelijke leasefiets. Wie betaalt wat?

Wie betaalt mijn zakelijke leasefiets

 

Financiering van een fiets van de zaak

De nieuwe regeling gaat over het ‘ter beschikking stellen’ van een fiets door de werkgever. Maar zoals je eerder las, zijn er meerdere mogelijkheden voor een werkgever om zijn personeel te stimuleren vaker de fiets te nemen.

Verstrekt of vergoedt je werkgever jouw fiets? Dan ziet de Belastingdienst dit als loon. Jij betaalt daar dan loonbelasting en premie volksverzekeringen over. Wil je de kosten voor de fiets (inclusief btw) belastingvrij houden? Dan heeft je werkgever meerdere mogelijkheden. Zo kan hij bijvoorbeeld gebruikmaken van de werkkostenregeling of de cafetariaregeling.

 

Wat is de werkkostenregeling (WKR)?

De werkkostenregeling (WKR) is bedacht als vereenvoudiging van alle regels rond onbelaste vergoedingen. Via de WKR kunnen werkgevers namelijk onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Denk aan personeelsuitjes, kerstpakketten, en sportabonnementen. Maar een werkgever kan ook een tablet of een fiets vergoeden binnen de WKR. Het totale bedrag moet wel onder de 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers tezamen blijven. Dit is wat we de ‘vrije ruimte’ noemen. 

Voorbeeld: 

Werkkostenregeling tot 2020 

Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens van 1,2 procent? Dan moet een werkgever over dat extra bedrag 80 procent belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte. 

 

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7 procent van de eerste 400.000 euro van de totale loonsom? Dan mag een werkgever dat onbelast als vergoeding geven. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden.

Voorbeeld:

Werkkostenregeling vanaf 2020 

Valt een zakelijke leasefiets binnen de WKR?

Het voordeel van de nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2020, is dat werkgevers een fiets aan kunnen bieden zonder dat dit ten koste gaat van de werkkostenregeling (WKR). De zakelijke leasefiets regeling valt in zijn geheel buiten de werkkostenregeling. Hierbij maakt het niet uit of de werkgever de leasekosten geheel of gedeeltelijk betaalt, of de leaseregeling alleen faciliteert. Voor het privégebruik van de zakelijke fiets, betaalt de werknemer een vast bedrag. Namelijk 7 procent bijtelling. 

 

Wat is de cafetariaregeling?

De cafetariaregeling is een regeling waarbij jij als werknemer voor een deel van jouw loon kunt bepalen hoe en wanneer jij dit geniet. Dit wordt ook wel keuzeloon genoemd. Met deze regeling kun jij een fiets aanschaffen met jouw brutoloon. En dat levert jou (afhankelijk van het loonbelastingtarief dat jij betaalt) een besparing op van 36 tot 51 procent. 

 

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel aanschaf zakelijke fiets

Rekenvoorbeeld aanschaf zakelijke e-bike

Via de cafetariaregeling kan je werkgever jou ook een renteloze lening aanbieden om de fiets te financieren.

Let op! Wanneer je als werknemer gebruik maakt van een cafetariaregeling, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte  jouw brutoloon. Het is belangrijk dat jouw werkgever deze wijziging vastlegt in jouw arbeidsovereenkomst of een aanvulling daarop. 

Een wijziging in jouw brutoloon kan ertoe leiden dat uitkeringen en verstrekkingen waarvan de hoogte wordt bepaald door het loon, lager worden. Denk bijvoorbeeld aan een WW-uitkering of Kinderopvangtoeslag. 

Heb je recht op reiskostenvergoeding? Dan kun je ervoor kiezen je fiets hiermee te financieren. Hiermee blijft jouw loon ongewijzigd. 

 

Fiets van de zaak betalen met reiskostenvergoeding

Je werkgever mag jou een onbelaste (vaste) vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer (gerichte vrijstelling) betalen voor zakelijke reizen waarvoor jij de fiets gebruikt. Dat zijn ritten voor woon-werkverkeer (eventuele ritten van werk naar huis en vice versa tijdens lunchtijd tellen ook mee), en ritten die jij maakt voor zakelijke doeleinden. Als je werkgever de vergoeding of verstrekking van de fiets als eindheffingsloon aanwijst, mag je de fiets van de zaak financieren via je kilometervergoeding.

 

Fiets van de zaak betalen via een renteloze lening

Je werkgever kan jou ook een renteloze lening verstrekken om jouw fiets van de zaak mee te financieren. Je kunt deze renteloze lening vervolgens afbetalen met jouw kilometervergoeding. Als je het geldbedrag voor de fiets bij een andere kredietverstrekker zou lenen, zou je daarvoor rente moeten betalen. In dit geval betaal je geen rente. En voor het rentevoordeel van een lening voor een fiets bij je eigen werkgever, geldt een nihilwaardering. En daarom betaal jij hierover geen belasting. 

Wij beschouwen deze vorm van financiering als zeer aantrekkelijk. Noch de lening, noch de kilometervergoeding beïnvloeden de vrije ruimte. Jij moet namelijk de lening terugbetalen. En je lost af met een gerichte vrijstelling. Namelijk de kilometervergoeding.

 

Rekenvoorbeeld fiets van de zaak betalen via een renteloze lening

Rekenvoorbeeld zakelijke fiets via renteloze lening

 

Voordelen van een fiets van de zaak

Eenvoudig je bestemming bereiken in de stad

De fiets van de zaak heeft wat ons betreft heel veel voordelen. Voor jou als werknemer. Een vitaler en gezonder leven. Meer ontspanning en minder stress. Je kunt de auto vaker laten staan. En daarmee bespaar je tijd en geld. Nooit meer in de file staan.

En dat is niet alleen prettig voor jou. Meer mensen op de fiets, betekent minder files. Maar ook vooral minder CO2-uitstoot. En dat is goed nieuws voor het milieu. En dus voor de generaties na ons.

Voor werkgevers betekent de fiets van de zaak niet alleen een kostenbesparing. De motor achter elk bedrijf is namelijk het personeel. Jij dus. En jij bent veel productiever als jij je goed voelt, en fit bent. En daarin zit het grote voordeel van de Fiets van de Zaak voor jouw werkgever.

 

Kan ik een fiets zakelijk kopen? 

Een goede fiets, waar je altijd op kunt rekenen, en waar je jarenlang plezier van hebt, is een flinke investering. En daarom niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om voordelig een zakelijke fiets te financieren.

Een gezondere levensstijl die niet alleen goed is voor jou, maar ook voor onze samenleving als geheel, komt hiermee binnen handbereik.

Of je werkgever ervoor kiest de fiets te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen, is afhankelijk van de organisatie en je persoonlijke situatie.

Ga het gesprek met je werkgever aan, en kies de regeling die het beste bij jullie past. Het is zeer de moeite waard. Want voor je het weet, zit je op je nieuwe fiets.

 

Bestel eenvoudig online

Ben je enthousiast over het forenzen met de fiets? En weet jij al precies op welke fiets jij dat gaat doen? Bestel dan nu online of bekijk alvast ons aanbod:

Ik wil forenzen op een e-bike

Ik wil forenzen op een herenfiets

Ik wil forenzen op een damesfiets

Ik wil forenzen op een bakfiets

 

Maak een proefrit

Een paar rondjes fietsen in het verkeer, kan de doorslag voor een bepaald model geven. Wil je graag een aantal fietsen uitproberen? Kom dan bij ons langs en maak een proefrit.

Bel of laat een bericht achter o.v.v. Proefrit. Dan plannen we er samen één in!

Ik wil graag een proefrit maken

 

Meer informatie nodig?

Heb je nog vragen? Wij zijn er om ze te beantwoorden.

Neem contact met mij op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
© Copyright 2024 Free Wheely - Powered by Lightspeed
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »