In de media

. WERKEN IN HRLM
 
60 . Haarlemse stadsglossy

 
Het begon
 
11 jaar geleden
 
met de
Fietsfabriek...
 
Free Wheely
 
Geen van de fietsen in deze fietsenwinkel zijn het zelfde, diversiteit staat centraal in
Free Wheely. We spraken in editie 7 al met filiaalmanager Peter Krukkert over zijn
passie voor fietsen en de bakfietsmania. Hoe gaat het nu met hem?
 
Tekst: Victoria van der Werff. Fotografie: Rob Eversen.
 
HOELANG ZIJN JULLIE AL
GEVESTIGD IN HAARLEM? “We
hebben twee winkels waarvan er een al elf
jaar in Haarlem zit. Onze andere winkel zit nu
zo’n vier jaar in Amsterdam. Het begon
allemaal met de Fietsfabriek. Eigenaar Artur
begon daar een franchise. Zes á zeven jaar
later namen we Free Wheely over. Dit was
van origine een steppenwinkel, maar we
hebben alles bij elkaar gevoegd. Dus steppen,
bakfietsen en stadsfietsen zijn hier te krijgen.”
 
WAAROM HAARLEM? “Haarlem is
een goede fietsstad. Ik denk omdat het een
stad met potentie en gezelligheid is. Het is
net wat dorpser dan Amsterdam, maar geeft
nog wel dat stadse gevoel. Qua vervoer was
het ook heel praktisch. Erg veel mensen
pakken hier de fiets en je hebt ten minste
ook geen last van trams. Er zijn veel
mogelijkheden om lekkere stukjes te fietsen.
Je kan naar de duinen of het strand gaan en
daar is een goede fiets erg handig bij.”
 
EN DE ‘BAKFIETSGENERATIE’?
 
“We merken dat de ‘bakfietsgeneratie’ zich in
Haarlem heeft gevestigd. Dit zijn ook de
mensen die twee á drie jaar geleden vanuit
Amsterdam naar Haarlem zijn gekomen. Zij
waren op zoek naar meer groen, ruimte en
een rustigere plek om hun kinderen op te
voeden. Haarlem heeft wat meer te bieden
op dat gebied. We hebben naast gewone
fietsen dus ook bakfietsen. De bakfietsen zijn
onze specialiteit, hier verkopen we er een
hoop van. Ze hebben het gemak dat je
kinderen kan vervoeren, maar ook
boodschappen, yogamatjes en spullen voor
op het strand. Ook is het mooi dat je hem
overal kwijt kan. Onze bakfietsen zijn super
gebruiksvriendelijk en iedereen kan er mee
overweg. Een bakfiets is aan de duurder dan
de normale fiets, maar voordeliger dan een
auto. Een auto kan je niet in de stad kwijt en
je blijft er geld aan uitgeven. Ook is een
bakfiets gezonder en je bent lekker in de
buitenlucht.”
 
WAT MAAKT JULLIE FIETSEN ZO
UNIEK? “Geen fiets die wij hier verkopen
is hetzelfde. Ze hebben of een andere kleur,
meer of minder versnellingen of zelfs geen
ketting. Een fiets is meer dan alleen een
vervoersmiddel, het oog wil ook wat.
Daarnaast moet hij ook tegen een stootje
kunnen, daarom hebben wij geen goedkope
fietsen. In het straatbeeld zie je veel mensen
een duurzame fiets van goede kwaliteit
kopen. Veel gezinnen hadden een bakfiets en
naarmate de kinderen ouder worden gaan ze
investeren in goede stadsfietsen. Onze fietsen
zijn roestvrij; dat moet ook, want in een stad
als Haarlem staan fietsen veel buiten.”
 
WAT ONDERSCHEIDT JULLIE?
“We hebben fietsen en bakfietsen, maar dus
ook steppen. Ook verkopen wij exclusieve
merken zoals Achielle uit België. Dat zijn
sportieve fietsen met een retro look, die zijn
gewoon uniek. Dit laat zien dat we ook op
trends inspelen. Een oma-fiets zal je hier niet
snel in het zwart vinden, maar wel in het
smaragdgroen. Ook wat betreft klanten
onderscheiden we ons. Klanten komen zelfs
vanuit Texel en Den Helder. En soms sturen
we zelfs fietsen naar Italië en Frankrijk.”
 
 
 

_____________________________________________________________________________________60 ✶ Haarlemse stadsglossy✶ WERKEN IN HRLMHOELANG ZIJN JULLIE ALGEVESTIGD IN HAARLEM? “Wehebben twee winkels waarvan er een al elfjaar in Haarlem zit. Onze andere winkel zit nuzo’n vier jaar in Amsterdam. Het begonallemaal met de Fietsfabriek. Eigenaar Arturbegon daar een franchise. Zes á zeven jaarlater namen we Free Wheely over. Dit wasvan origine een steppenwinkel, maar wehebben alles bij elkaar gevoegd. Dus steppen,bakfietsen en stadsfietsen zijn hier te krijgen.”WAAROM HAARLEM? “Haarlem iseen goede fietsstad. Ik denk omdat het eenstad met potentie en gezelligheid is. Het isnet wat dorpser dan Amsterdam, maar geeftnog wel dat stadse gevoel. Qua vervoer washet ook heel praktisch. Erg veel mensenpakken hier de fiets en je hebt ten minsteook geen last van trams. Er zijn veelmogelijkheden om lekkere stukjes te fietsen.Je kan naar de duinen of het strand gaan endaar is een goede fiets erg handig bij.”EN DE ‘BAKFIETSGENERATIE’?“We merken dat de ‘bakfietsgeneratie’ zich inHaarlem heeft gevestigd. Dit zijn ook deHet begon11 jaar geledenmet deFietsfabriek...Tekst: Victoria van der Werff. Fotografie: Rob Eversen.mensen die twee á drie jaar geleden vanuitAmsterdam naar Haarlem zijn gekomen. Zijwaren op zoek naar meer groen, ruimte eneen rustigere plek om hun kinderen op tevoeden. Haarlem heeft wat meer te biedenop dat gebied. We hebben naast gewonefietsen dus ook bakfietsen. De bakfietsen zijnonze specialiteit, hier verkopen we er eenhoop van. Ze hebben het gemak dat jekinderen kan vervoeren, maar ookboodschappen, yogamatjes en spullen voorop het strand. Ook is het mooi dat je hemoveral kwijt kan. Onze bakfietsen zijn supergebruiksvriendelijk en iedereen kan er meeoverweg. Een bakfiets is aan de duurder dande normale fiets, maar voordeliger dan eenauto. Een auto kan je niet in de stad kwijt enje blijft er geld aan uitgeven. Ook is eenbakfiets gezonder en je bent lekker in debuitenlucht.”WAT MAAKT JULLIE FIETSEN ZOUNIEK? “Geen fiets die wij hier verkopenis hetzelfde. Ze hebben of een andere kleur,meer of minder versnellingen of zelfs geenketting. Een fiets is meer dan alleen eenvervoersmiddel, het oog wil ook wat.Daarnaast moet hij ook tegen een stootjekunnen, daarom hebben wij geen goedkopefietsen. In het straatbeeld zie je veel menseneen duurzame fiets van goede kwaliteitkopen. Veel gezinnen hadden een bakfiets ennaarmate de kinderen ouder worden gaan zeinvesteren in goede stadsfietsen. Onze fietsenzijn roestvrij; dat moet ook, want in een stadals Haarlem staan fietsen veel buiten.”WAT ONDERSCHEIDT JULLIE?“We hebben fietsen en bakfietsen, maar dusook steppen. Ook verkopen wij exclusievemerken zoals Achielle uit België. Dat zijnsportieve fietsen met een retro look, die zijngewoon uniek. Dit laat zien dat we ook optrends inspelen. Een oma-fiets zal je hier nietsnel in het zwart vinden, maar wel in hetsmaragdgroen. Ook wat betreft klantenonderscheiden we ons. Klanten komen zelfsvanuit Texel en Den Helder. En soms sturenwe zelfs fietsen naar Italië en Frankrijk.”Geen van de fietsen in deze fietsenwinkel zijn het zelfde, diversiteit staat centraal inFree Wheely. We spraken in editie 7 al met filiaalmanager Peter Krukkert over zijnpassie voor fietsen en de bakfietsmania. Hoe gaat het nu met hem?Free Wheely
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
© Copyright 2024 Free Wheely - Powered by Lightspeed